Sơn Phủ Kim Loại

Sơn Phủ Kim Loại

Chúng tôi mang đến giải pháp về lớp phủ kiến trúc lên bề mặt kim loại với màu sắc, sự hoàn thiện và tuổi thọ để làm đẹp và bảo vệ các tòa nhà trong nhiều năm.

Sự lựa chọn về lớp phủ đáp ứng các thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn AAMA 2605, AAMA 2604 và AAMA 2603. Bạn có thể tin vào kinh nghiệm của chúng tôi để giúp bạn tìm thấy sản phẩm và màu sắc đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi  kết nối bạn với giải pháp phù hợp không chỉ với hiện tại mà còn với tương lai sắp tới.

Chia sẻ bài viết