Tuyển dụng

Tài nguyên quan trọng của chúng tôi
Tài sản chủ chốt của  IPS theo thứ tự là nhân lực, kiến thức và công nghệ. Nguồn nhân lực của chúng tôi luôn đi đầu. Sự cống hiến và kiến thức của nguồn nhân sự là yếu tố quyết định đến sự thành công của chúng tôi và chúng tôi làm mọi việc để giúp công việc của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Điều này được chứng minh bởi cơ cấu tổ chức ,với trách nhiệm rõ ràng. Trọng tâm của chúng tôi luôn là khách hàng. Tất cả đi theo mô hình hoạt động của International IPS.

Sales Project (in Hanoi)

COMPANY OVERVIEW International Industrial Product & Service JSC (International IPS) has been a leading solution provider in innovative building materials throughout Vietnam and Asean region. With good reputation of market development and professional working environment, we are proud to be partner with big brands in the field such as 3M, Hitchins, [...]

Xem thêm...

Business Development (in HCMC)

JOB DESCRIPTION Responsibilities Responsible the Sales target set for the business. Follow up project from beginning to closing sales, payment collection. Establish and develop a close relationship with the developers, architect, consultants, main contractors and sub-contractors. Meet and work with Architect on product presentation/ technical recommendation and specification. Prepares and presents quotation/ tender and acquires [...]

Xem thêm...

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vị trí tuyển dụng hoặc có câu hỏi khác dành cho bộ phận Nhân sự.