Hệ Thống Ngân Hàng MB

Hệ Thống Ngân Hàng MB

Cung cấp và thi công hệ hoàn thiện Dryvit cho hệ thống Ngân hàng MB.

Vị trí dự án: Miền Bắc-Trung-Nam, Việt Nam
Thời gian thi công: 2021 – Đang xây dựng
Chủ đầu tư: MB Bank
Thiết kế: Studio 8
Hệ hoàn thiện: Sơn nội thất
Loại vật liệu: Dryvit texture finish Sandpebble fine Super White

Chia sẻ bài viết